ការបង្ហាប់ជ័រកៅស៊ូ

ការផ្សិតកៅស៊ូបង្ហោះគឺជាវិធីសាស្ត្រផលិតកម្មដើមសម្រាប់កៅស៊ូផ្សិត។

វាគឺជាវិធីសាស្រ្តផលិតកម្មដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ មានប្រសិទ្ធភាព និងសន្សំសំចៃសម្រាប់ផលិតផលជាច្រើន ជាពិសេសបរិមាណផលិតកម្មទាបនៃផ្នែកមធ្យមទៅធំ និងសម្ភារៈដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង។

វាគឺល្អសម្រាប់បរិមាណផលិតកម្មទាប និងមធ្យម ហើយជាដំណើរការបង្កើតផ្សិតដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការដាក់ផ្សិត ផ្សាភ្ជាប់ O-rings និងផ្នែកធំសំពីងសំពោង។

គុណសម្បត្តិ

បំរែបំរួលនៃកម្រាស់ជញ្ជាំង

ការរចនាគ្មានថ្នេរ

ការចំណាយទាប

ជម្រើសសម្ភារៈច្រើនទៀត

ល្អសម្រាប់ការផលិតបរិមាណខ្ពស់

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។