ផ្នែកទី 1 - ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

ផ្នែកទីពីរ - ដំណើរការផលិតកម្ម

ការលាយស៊ីលីកុន

ការបង្ហាប់ជ័រកៅស៊ូ

ផ្សិតស៊ីលីកុនរាវ

ការបាញ់ថ្នាំ

ការបោះពុម្ពអេក្រង់សូត្រ

ការបិទភ្ជាប់ខាងក្រោយ

ការឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

ការដក Burrs

ដាល់

QC

ផ្នែកទីបី - ការវេចខ្ចប់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។