ឧស្សាហកម្ម

ការអភិវឌ្ន៍អរិយធម៌ទំនើបមិនអាចបំបែកចេញពីការអភិវឌ្ន៍ឧស្សាហកម្មដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ន៍សង្គមឡើយ។

កៅស៊ូស៊ីលីកុននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម

នៅក្នុងការផលិតឧស្សាហកម្មម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ជាច្រើនត្រូវការផ្នែកកៅស៊ូស៊ីលីកូនដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ JWT ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសម្រាប់ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ឧបករណ៍ថាមពលសំណង់ការដឹកជញ្ជូនធំនិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពអគ្គីសនី។

Industrial (2)
Industrial (3)

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង